ANIME BREAKDOWN
HUNTER x HUNTER
ハンターハンター


Anime Breakdown: Hunter x Hunter Anime Breakdown: Hunter x Hunter

Characters:

Main:

GonKilluaKurapicaLeorio

Whale Island:

JinKaitoMito

Hunter Exam:

Amori BrothersBarbonBodoroBuharaGeretaGitarakuruHanzoHisokaMenchiNeteroNicolePokkoruPonzuRippoSatotsuTompa

Zoldick Family:

GotoIrumiKanariaKarutoKikyouKilluaMiikeMirukiSilvaZebuloZeno

Sky Arena:

GidoHisoka • Katsutoro • LiSadasoWingZhixi

York Shin City:

BashoDalzorneNeonNostrandSenritsuSukuwaraToshi

Genei Ryodan:

BonorenolfColtopiFeitangFranklinHisokaKarutoKuroroMachiNobunagaPakunodaPhinxShalnarkShizukuUbougin

 

Anime Breakdown: Hunter x Hunter Anime Breakdown: Hunter x Hunter

Episodes (1999):

Hunter Exam:

Episode 01Episode 02Episode 03Episode 04Episode 05Episode 06Episode 07Episode 08Episode 09Episode 10Episode 11Episode 12Episode 13Episode 14Episode 15Episode 16Episode 17Episode 18Episode 19Episode 20Episode 21Episode 22Episode 23Episode 24Episode 25Episode 26Episode 27Episode 28Episode 29Episode 30

Zoldyck Family:

Episode 31Episode 32Episode 33Episode 34Episode 35Episode 36

Sky Arena:

Episode 37Episode 38Episode 39Episode 40Episode 41Episode 42Episode 43Episode 44Episode 45Episode 46Episode 47Episode 48Episode 49Episode 50

York Shin City:

Episode 51Episode 52Episode 53Episode 54Episode 55Episode 56Episode 57Episode 58Episode 59Episode 60Episode 61Episode 62

Genei Ryodan:

Episode 63Episode 64Episode 65Episode 66Episode 67Episode 68Episode 69Episode 70

Greed Island:

Episode 71Episode 72Episode 73Episode 74Episode 75Episode 76Episode 77Episode 78

Greed Island Final:

Episode 79Episode 80Episode 81Episode 82Episode 83Episode 84Episode 85Episode 86Episode 87Episode 88Episode 89Episode 90Episode 91Episode 92

 

Anime Breakdown: Hunter x Hunter Anime Breakdown: Hunter x Hunter

Episodes (2011):

Hunter Exam:

Reboot 001 • Reboot 002 • Reboot 003 • Reboot 004 • Reboot 005 • Reboot 006 • Reboot 007 • Reboot 008 • Reboot 009 • Reboot 010 • Reboot 011 • Reboot 012 • Reboot 013 • Reboot 014 • Reboot 015 • Reboot 016 • Reboot 017 • Reboot 018 • Reboot 019 • Reboot 020 • Reboot 021 • Reboot 022 • Reboot 023 • Reboot 024 • Reboot 025 • Reboot 026 •

Heavens Arena:

Reboot 027 • Reboot 028 • Reboot 029 • Reboot 030 • Reboot 031 • Reboot 032 • Reboot 033 • Reboot 034 • Reboot 035 • Reboot 036 • Reboot 037 • Reboot 038 •

Phantom Troupe:

Reboot 039 • Reboot 040 • Reboot 041 • Reboot 042 • Reboot 043 • Reboot 044 • Reboot 045 • Reboot 046 • Reboot 047 • Reboot 048 • Reboot 049 • Reboot 050 • Reboot 051 • Reboot 052 • Reboot 053 • Reboot 054 • Reboot 055 • Reboot 056 • Reboot 057 • Reboot 058 •

Greed Island:

Reboot 059 • Reboot 060 • Reboot 061 • Reboot 062 • Reboot 063 • Reboot 064 • Reboot 065 • Reboot 066 • Reboot 067 • Reboot 068 • Reboot 069 • Reboot 070 • Reboot 071 • Reboot 072 • Reboot 073 • Reboot 074 • Reboot 075 •

Chimera Ant:

Reboot 076 • Reboot 077 • Reboot 078 • Reboot 079 • Reboot 080 • Reboot 081 • Reboot 082 • Reboot 083 • Reboot 084 • Reboot 085 • Reboot 086 • Reboot 087 • Reboot 088 • Reboot 089 • Reboot 090 • Reboot 091 • Reboot 092 • Reboot 093 • Reboot 094 • Reboot 095 • Reboot 096 • Reboot 097 • Reboot 098 • Reboot 099 • Reboot 100 • Reboot 101 • Reboot 102 • Reboot 103 • Reboot 104 • Reboot 105 • Reboot 106 • Reboot 107 • Reboot 108 • Reboot 109 • Reboot 110 • Reboot 111 • Reboot 112 • Reboot 113 • Reboot 114 • Reboot 115 • Reboot 116 • Reboot 117 • Reboot 118 • Reboot 119 • Reboot 120 • Reboot 121 • Reboot 122 • Reboot 123 • Reboot 124 • Reboot 125 • Reboot 126 • Reboot 127 • Reboot 128 • Reboot 129 • Reboot 130 • Reboot 131 • Reboot 132 • Reboot 133 • Reboot 134 • Reboot 135 • Reboot 136 •

Election:

Reboot 137 • Reboot 138 • Reboot 139 • Reboot 140 • Reboot 141 • Reboot 142 • Reboot 143 • Reboot 144 • Reboot 145 • Reboot 146 • Reboot 147 • Reboot 148 •

 

Anime Breakdown: Hunter x Hunter Anime Breakdown: Hunter x Hunter

Manga:

Volume 01: The Day of Departure

Chapter 001 • Chapter 002 • Chapter 003 • Chapter 004 • Chapter 005 • Chapter 006 • Chapter 007 • Chapter 008 •

Volume 02: A Struggle in the Mist

Chapter 009 • Chapter 010 • Chapter 011 • Chapter 012 • Chapter 013 • Chapter 014 • Chapter 015 • Chapter 016 • Chapter 017 •

Volume 03: Resolution

Chapter 018 • Chapter 019 • Chapter 020 • Chapter 021 • Chapter 022 • Chapter 023 • Chapter 024 • Chapter 025 • Chapter 026 •

Volume 04: Final Test Begins

Chapter 027 • Chapter 028 • Chapter 029 • Chapter 030 • Chapter 031 • Chapter 032 • Chapter 033 • Chapter 034 • Chapter 035 •

Volume 05: Ging Freecss

Chapter 036 • Chapter 037 • Chapter 038 • Chapter 039 • Chapter 040 • Chapter 041 • Chapter 042 • Chapter 043 • Chapter 044 •

Volume 06: Hisoka's Terms

Chapter 045 • Chapter 046 • Chapter 047 • Chapter 048 • Chapter 049 • Chapter 050 • Chapter 051 • Chapter 052 • Chapter 053 • Chapter 054 •

Volume 07: Next

Chapter 055 • Chapter 056 • Chapter 057 • Chapter 058 • Chapter 059 • Chapter 060 • Chapter 061 • Chapter 062 • Chapter 063 •

Volume 08: Auction Begins

Chapter 064 • Chapter 065 • Chapter 066 • Chapter 067 • Chapter 068 • Chapter 069 • Chapter 070 • Chapter 071 • Chapter 072 • Chapter 073 •

Volume 09: September 1st

Chapter 074 • Chapter 075 • Chapter 076 • Chapter 077 • Chapter 078 • Chapter 079 • Chapter 080 • Chapter 081 • Chapter 082 • Chapter 083 •

Volume 10: September 3rd

Chapter 084 • Chapter 085 • Chapter 086 • Chapter 087 • Chapter 088 • Chapter 089 • Chapter 090 • Chapter 091 • Chapter 092 • Chapter 093 •

Volume 11: September 4th

Chapter 094 • Chapter 095 • Chapter 096 • Chapter 097 • Chapter 098 • Chapter 099 • Chapter 100 • Chapter 101 • Chapter 102 • Chapter 103 •

Volume 12: September 4th - Part 2

Chapter 104 • Chapter 105 • Chapter 106 • Chapter 107 • Chapter 108 • Chapter 109 • Chapter 110 • Chapter 111 • Chapter 112 • Chapter 113 • Chapter 114 • Chapter 115 •

Volume 13: September 10th

Chapter 116 • Chapter 117 • Chapter 118 • Chapter 119 • Chapter 120 • Chapter 121 • Chapter 122 • Chapter 123 • Chapter 124 • Chapter 125 • Chapter 126 • Chapter 127 •

Volume 14: The Secret of Greed Island

Chapter 128 • Chapter 129 • Chapter 130 • Chapter 131 • Chapter 132 • Chapter 133 • Chapter 134 • Chapter 135 • Chapter 136 • Chapter 137 • Chapter 138 • Chapter 139 •

Volume 15: Progress

Chapter 140 • Chapter 141 • Chapter 142 • Chapter 143 • Chapter 144 • Chapter 145 • Chapter 146 • Chapter 147 • Chapter 148 • Chapter 149 • Chapter 150 • Chapter 151 •

Volume 16: Face-Off

Chapter 152 • Chapter 153 • Chapter 154 • Chapter 155 • Chapter 156 • Chapter 157 • Chapter 158 • Chapter 159 • Chapter 160 • Chapter 161 • Chapter 162 • Chapter 163 •

Volume 17: A Fierce Three-Way Struggle

Chapter 164 • Chapter 165 • Chapter 166 • Chapter 167 • Chapter 168 • Chapter 169 • Chapter 170 • Chapter 171 • Chapter 172 • Chapter 173 • Chapter 174 • Chapter 175 &bull

Volume 18: Chance Encounter

Chapter 176 • Chapter 177 • Chapter 178 • Chapter 179 • Chapter 180 • Chapter 181 • Chapter 182 • Chapter 183 • Chapter 184 • Chapter 185 • Chapter 186 • Chapter 187 •

Volume 19: NGL

Chapter 188 • Chapter 189 • Chapter 190 • Chapter 191 • Chapter 192 • Chapter 193 • Chapter 194 • Chapter 195 • Chapter 196 • Chapter 197 • Chapter 198 • Chapter 199 •

Volume 20: Weakness

Chapter 200 • Chapter 201 • Chapter 202 • Chapter 203 • Chapter 204 • Chapter 205 • Chapter 206 • Chapter 207 • Chapter 208 • Chapter 209 • Chapter 210 • Chapter 211 •

Volume 21: Reunion

Chapter 212 • Chapter 213 • Chapter 214 • Chapter 215 • Chapter 216 • Chapter 217 • Chapter 218 • Chapter 219 • Chapter 220 • Chapter 221 • Chapter 222 • Chapter 223 •

Volume 22: 8 - Part 1

Chapter 224 • Chapter 225 • Chapter 226 • Chapter 227 • Chapter 228 • Chapter 229 • Chapter 230 • Chapter 231 • Chapter 232 • Chapter 233 • Chapter 234 • Chapter 235 •

Volume 23: 6 - Part 1

Chapter 236 • Chapter 237 • Chapter 238 • Chapter 239 • Chapter 240 • Chapter 241 • Chapter 242 • Chapter 243 • Chapter 244 • Chapter 245 • Chapter 246 • Chapter 247 •

Volume 24: 1 - Part 4

Chapter 248 • Chapter 249 • Chapter 250 • Chapter 251 • Chapter 252 • Chapter 253 • Chapter 254 • Chapter 255 • Chapter 256 • Chapter 257 • Chapter 258 • Chapter 259 • Chapter 260 •

Volume 25: Charge

Chapter 261 • Chapter 262 • Chapter 263 • Chapter 264 • Chapter 265 • Chapter 266 • Chapter 267 • Chapter 268 • Chapter 269 • Chapter 270 •

Volume 26: We Meet Again

Chapter 271 • Chapter 272 • Chapter 273 • Chapter 274 • Chapter 275 • Chapter 276 • Chapter 277 • Chapter 278 • Chapter 279 • Chapter 280 •

Volume 27: Name

Chapter 281 • Chapter 282 • Chapter 283 • Chapter 284 • Chapter 285 • Chapter 286 • Chapter 287 • Chapter 288 • Chapter 289 • Chapter 290 •

Volume 28: Regeneration

Chapter 291 • Chapter 292 • Chapter 293 • Chapter 294 • Chapter 295 • Chapter 296 • Chapter 297 • Chapter 298 • Chapter 299 • Chapter 300 •

Volume 29: Memory

Chapter 301 • Chapter 302 • Chapter 303 • Chapter 304 • Chapter 305 • Chapter 306 • Chapter 307 • Chapter 308 • Chapter 309 • Chapter 310 •

Volume 30: Answer

Chapter 311 • Chapter 312 • Chapter 313 • Chapter 314 • Chapter 315 • Chapter 316 • Chapter 317 • Chapter 318 • Chapter 319 • Chapter 320 •

Volume 31: Joining the Fray

Chapter 321 • Chapter 322 • Chapter 323 • Chapter 324 • Chapter 325 • Chapter 326 • Chapter 327 • Chapter 328 • Chapter 329 • Chapter 330 •

Volume 32: Total Defeat

Chapter 331 • Chapter 332 • Chapter 333 • Chapter 334 • Chapter 335 • Chapter 336 • Chapter 337 • Chapter 338 • Chapter 339 • Chapter 340 •

Volume 33: Threats

Chapter 341 • Chapter 342 • Chapter 343 • Chapter 344 • Chapter 345 • Chapter 346 • Chapter 347 • Chapter 348 • Chapter 349 • Chapter 350 •

Volume 34: Battle to the Death

Chapter 351 • Chapter 352 • Chapter 353 • Chapter 354 • Chapter 355 • Chapter 356 • Chapter 357 • Chapter 358 • Chapter 359 • Chapter 360 •

Volume 35: Nen Beast

Chapter 361 • Chapter 362 • Chapter 363 • Chapter 364 • Chapter 365 • Chapter 366 • Chapter 367 • Chapter 368 • Chapter 369 • Chapter 370 •

Volume 36: (not published)

Chapter 371 • Chapter 372 • Chapter 373 • Chapter 374 • Chapter 375 • Chapter 376 • Chapter 377 • Chapter 378 • Chapter 379 • Chapter 380 •

 


Anime Breakdown > Main Page